Dokončení

Záhlaví

V období let 2016–2018 dále plánováno

  • dokončení projektové dokumentace
  • získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • vyjasnění rozpočtu (zatím investice plánována ve výši 190 milionů Kč) a způsobu financování
  • finální rozhodnutí o výstavbě

Start výstavby nejdříve v roce 2018. Finální rozhodnutí o výstavbě je v kompetenci MČ Praha 6.