Průběh prací

Záhlaví

Jak šel čas s dostavbou Petynky?

Rok 1999: vypracována první Urbanistická studie zástavby lokality Petynky v Praze 6

Roky 1999–2014: pro městskou část Praha 6 či SNEO, a.s. vypracováno dalších 21 studií od 14 různých dodavatelů řešících dostavbu Petynky, celkem do nich investováno cca 10 milionů korun

Rok 2015: nové vedení SNEO, a.s., prezentuje plány na dostavbu Petynky

Rok 2016:  

únor: 

  • vyhlášení soutěže na vytvoření komplexní studie nové podoby areálu Petynka z předchozích 22 předložených

červen:

  • zahájení veřejného projednávání projektu, první veřejná prezentace vítězných návrhů společnosti BFB studio na veřejnosti (přímo na Petynce)
  • vyhlášení architektonické soutěže pro studenty ČVUT

srpen–září:

  • prezentace projektu formou seminářů pro statutární orgány SNEO, a.s., a zastupitele městské části Praha 6  

září: 

  • vyhlášení výsledků studentské soutěže, představení finálních návrhů

 Rok 2017

březen:

  • podpis smlouvy o dílo " Projektová a inženýrská činnost - dostavba sportovně - rekreačního areálu Petynka

květen:

  • předání finální studie stavby

srpen:

  • předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí