Architektonická soutěž s ČVUT

Soutěž byla vyhlášena v červenci roku 2016 společností SNEO ve spolupráci s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze za podpory a účasti Městské části Praha 6.

V prosinci roku 2016 byl vybrán vítězný návrh studentské architektonické soutěže „Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka – opláštění budovy“.

Odborná porota hodnotila 9 soutěžních návrhů a jako vítězný vybrala návrh Kristýny Ulrychové.