Studie projektu

Záhlaví

V minulosti vzniklo již mnoho studií dostavby Petynky. Celkem jich bylo 22 a zaplatilo se za ně cca 10 milionů korun. Abychom již nemrhali časem ani penězi, rozhodli jsme se vyhlásit transparentní soutěž respektující požadavky i zásady České komory architektů. Vítězná nabídka BFB studia tak využila to nejlepší z již vyhotovených více než dvou desítek návrhů do jedné komplexní studie, kterou nyní dostává veřejnost k posouzení.

BAREVNÉ SITUACE A VARIANTY

 

DISPOZIČNĚ-PROVOZNÍ SCHÉMA

Návrh dostavby areálu Petynka zahrnuje následující objekty: Rekonstruovaný objekt stávajících šaten (změna dispozice prvního podlaží), třístrannou restauraci umožňující obsluhu návštěvníků vně i uvnitř areálu (s možností částečného uzavření pro akce firemního nebo sportovního charakteru), dětský bazének s prvky pro nejmenší, relaxační bazény s vodními masážními prvky a velkou vířivkou s teplou vodou, čtyřproudou skluzavku s převýšením více než 6 m, 5dráhový plavecký bazén a multifunkční zážitkový bazén s možností surfování, s výukou dětského plavání s příslušenstvím. V 2. NP vznikne samostatný saunový svět a dva sály pro skupinové cvičení (jóga, spinning apod.)

Půdorysné uspořádání procházelo celou řadou variant, kde se měnilo umístění jednotlivých objektů v rámci stavby. Skluzavka byla umístěna dodatečně pro posílení zaměření na rodiny s většími dětmi. Bazén pro surfování byl změněn z jednoúčelového využití na multifunkční až po jednání s výrobcem technologie, která umožňuje využití tohoto bazénu s klidovou hloubkou 70 cm pro výuku dětského plavání, popř. plavání kojenců.

 

PŮDORYS KRESLENÝ

Barevně vizualizovaná varianta souhrnné studie zahrnující všechny objekty. Návrh splňuje veškeré technologické požadavky, požadavky respektující v maximální míře využití handicapovanými návštěvníky (zejména snížený záliv v boku plaveckého bazénu umožňující přesednutí z invalidního vozíku přímo do bazénu bez zdvihacího zařízení). Výsledné energetické řešení bude podléhat zvolené variantě provedení fasády a střechy. Tato řešení vzejdou ze studentské soutěže ve spolupráci s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT a budou následně zapracována do projektu. Představený návrh je autorským návrhem studia BFB zpracovávajícího souhrnnou studii na základě soutěže o veřejnou zakázku.

 

VARIANTY FASÁDY S ŘEZEM A OBJEKT PLAVČÍKA

Nové řešení přidává ke stávající budově v místě venkovního bazénu komunikační prosklený koridor, který znemožní ponechání plavčíka venkovního bazénu na původním místě. Nově navržený objekt venkovní plavčíkárny navazuje na architektonické řešení celé budovy a umožní lepší rozhled nejen po ploše velkého venkovního bazénu. Součástí budovy je i řešení komplikovaného technologického podlaží pod stávající i novou budovou.

Další variantní řešení. Parametrem byly zejména komunikace a návaznost jednotlivých celků do logického uspořádání pro návštěvníky. Zejména plavecký bazén byl nakonec umístěn mimo hlavní hlučné atrakce tak, aby umožňoval klidné rekreační a sportovní plavání.

 

ŘEZY

Jednotlivé řezy v pořadí označeném písmeny navazují na první obraz znázorňující půdorysy budovy a dávají představu o výškovém rozložení jednotlivých objektů v rámci budovy. Profilovaná střecha umožňuje v bazénové hale snížit objem vytápěného a odvlhčovaného vzduchu.

Jednotlivé řezy vývojových variant naznačující přesuny v rámci výšky budovy, zejména finální odsun saunového světa do 2. NP s výstupem na sluneční terasu umožňující zimní ochlazování venku.

Chceme, aby na Petynce vznikl moderní sportovní areál, který bude celoročně sloužit zejména občanům Prahy 6, ale i dalším návštěvníkům. Velký důraz jsme proto kladli na multifunkčnost nových zařízení. Tedy aby jejich využití bylo co nejširší a skloubilo potřeby různých výukových programů místních škol s volným časem a relaxací obyvatel. Zároveň ale také chceme, aby areál v nové podobě byl dostatečně atraktivní a přilákal co nejvíce nových návštěvníků, což jde ruku v ruce s ekonomikou jeho provozu. I proto jsme se rozhodli pro zařazení atraktivního prvku v podobě imitace oceánské vlny. 

Ukázka z provozu bazénu imitujícího oceánskou vlnu (Mnichov, Německo ). Po vypnutí vlny bude u nás v Praze bazén sloužit k výuce plavání.